Kanniyakumari Collector: Anti-drug selfie with students

கோட்டார் கவிமணி தேசிக விநாயகம் பிள்ளை மகளிர் மாதிரி மேல்நிலைப்பள்ளி மற்றும் தொடக்கப்பள்ளி வளாகத்தில், மாணவர்கள், மாணவியர்கள் சேர்க்கை நிகழ்ச்சியில் மாணவ, மாணவியர்களுடன் போதைப்பொருளுக்கு எதிரான செல்பி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *