பட்டியலினத்தவர் மற்றும் பழங்குடியினர் ஆகியோர்களுக்கான பிரத்யேக மானிய கடன் பெற மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் திரு.பி.என்.ஸ்ரீதர், இ.ஆ.ப., அவர்கள் அழைப்பு

District Collector Mr. P. N. Sreedhar, E.A.P., called for special subsidized loan for Scheduled Tribes and Tribes.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *